Εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Καθηγητή κ. Σκαλτσή

 

1) Όσοι επί Πτυχίω φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου:
[2042] Θεία Λατρεία και Οικολογία και
[2187] Εισαγωγή στις Λειτουργικές τέχνες

παρακαλούνται να αποστείλουν email στον καθηγητή κ. Σκαλτσή pskaltsi@theo.auth.gr, έτσι ώστε να  ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για την εξέταση.

 

2) Όσοι δήλωσαν αδυναμία να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης στο υποχρεωτικό μάθημα
[503] Λειτουργική
παρακαλούνται να αποστείλουν email στον καθηγητή κ. Σκαλτσή pskaltsi@theo.auth.gr, έτσι ώστε να  ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για την, με φυσική παρουσία, εξέταση.