Η Βατούσα και η νήσος Λέσβος κατά την Τουρκοκρατία