Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Τμήματος Θεολογίας - Κατανομή φοιτητών