Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για την ΕΚΜΣ