Διαδικτυακό Συμπόσιο Ομιλητικής - Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020