Μήνυμα του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων Καθηγητή κ. Ανδρέα Δ. Γιαννακουδάκη