Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ «Θεολογία και πολιτισμός»