Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19