Εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

 

Δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020.

 

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι το χρονικό διάστημα από 15-22 Οκτωβρίου 2020 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας στο ΑΠΘ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνετε την επιθυμία εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας και ότι δεν είστε εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή, εάν είστε εγγεγραμμένος/η, ότι έχει ζητήσει τη διαγραφή σας και θα προσκομίσετε το σχετικό έγγραφο προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα σας εγγραφή.
  2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  3. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου
  5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με τρεις εναλλακτικούς τρόπους:

•             Ηλεκτρονικά, με αποστολή στο email  της Γραμματείας του Τμήματος Θεολογίας,           

  ΠΠΣ info@theo.auth.gr και ΕΚΜΣ info-islam-studies@theo.auth.gr των απαραίτητων δικαιολογητικών

  • Έντυπα, με αποστολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας

ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

                                                               Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας

                                       54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

                                     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

  • Προσέλευση στη Γραμματεία ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν δύναται να εφαρμοστούν οι δύο ανωτέρω τρόποι υποβολής, μπορείτε να καταθέσετε τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από εσάς στη Γραμματεία του Τμήματός σας, με προγραμματισμένο ραντεβού - λόγω  των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19- κατόπιν αιτήματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματός σας, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία.

 

Ανακοίνωση Γραμματείας Τμήματος Θεολογίας (pdf)