ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ GONCOURT ΕΛΛΑΔΑΣ (15.11.2020)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:
-AUTh News
-IFT (κ.κ. Feynerol, Σπυροπούλου)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης σχετικά με συμμετοχή γαλλόφωνων φοιτητών και φοιτητριών, με το συντονισμό γαλλόφωνου/-ης καθηγητή/-τριας, σε κριτική επιτροπή απονομής του λογοτεχνικού βραβείου Goncourt Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το Μάιο 2021.

Προθεσμία υποβολής επιστολής επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, από τον/την καθηγητή/-τρια που θα συντονίζει τη φοιτητική ομάδα, είναι η 15η Νοεμβρίου 2020.

 

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
FAX: +30-2310-995112
E-mail:dps@auth.gr