Ευ. Αμοιρίδου, μάθημα "Εκκλησιαστική Ιστορία Ι", Δευτέρα 02.11.2020