Κατάλογος μελών που ασχολούνται με θέματα Φύλου στο Α.Π.Θ.

 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας  ενός καταλόγου  μελών που ασχολούνται και με θέματα φύλου στο  Α.Π.Θ.  με στόχο να συμβάλει στην  μεγαλύτερη ορατότητα των θεμάτων φύλου στο ΑΠΘ  και στην εύχρηστη αναζήτηση μελών με βάση την ενασχόλησή τους με ζητήματα φύλου στο επίπεδο της έρευνας, της διδασκαλίας, αλλά και της ευρύτερης δραστηριοποίησης σε θέματα φύλου και ισότητας. Ο κατάλογος θα ανανεώνεται ετησίως.
Τα μέλη (73) καταγράφονται ανά Σχολή/Τμήμα και περιλαμβάνεται το πεδίο ενασχόλησής τους. Η τελική καταγραφή έγινε με βάση τις ίδιες τις δηλώσεις των μελών του Α.Π.Θ.

Επισυνάπτεται ο κατάλογος - θα αναρτηθεί και στη σελίδα της Επιτροπής (pdf)

Κατάλογος μελών που ασχολούνται με θέματα Φύλου στο Α.Π.Θ.

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Δήμητρα Κογκίδου,

Καθηγήτρια στο Π.Τ.Δ.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής