Ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας