Διαδικτυακή Ημερίδα για την Αγία Σοφία - Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ