Νέα Ανακοίνωση από την Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας

Η Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020.

Σας εξυπηρετούμε ηλεκτρονικά στα ακόλουθα e-mail:
info@theo.auth.gr
info-islam-studies@theo.auth.gr

Από την Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ