Ανακοίνωση του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Υφαντή

Το μάθημα [303] Εισαγωγή στη Χριστιανική Γραμματεία και Αγιολογία του Γ΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, 10.11.2020, για λόγους ανωτέρας βίας.

Ο διδάσκων
Παναγιώτης Αρ. Υφαντής