Αμοιρίδου, Αναπληρώσεις του υποχρεωτικού μαθήματος (109) "Εκκλησιαστική Ιστορία Ι"