Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ιδρύματος Gerda Henkel (Γερμανία)

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών (http://dps.auth.gr/el/node/3402)
έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με μια σειρά προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, που διαθέτει το Ίδρυμα Gerda Henkel (Γερμανία), με τη μορφή ατομικών υποτροφιών και χρηματοδότησης ατομικών και ομαδικών ερευνητικών project σε συγκεκριμένους τομείς και θεματικές των Ανθρωπιστικών Επιστημών, τα οποία αφορούν ανερχόμενους/-ες νέους/-ες ερευνητές/-τριες και από την αλλοδαπή (Ελλάδα).

Ενδεικτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων (η νωρίτερη) : 12 Μαΐου 2021