Καθηγητής κ. Ιωαννίδης - Δημόσια Εξέταση Μεταπτυχιακής εργασίας