Χορήγηση χρηματοδότησης κληροδοτήματος Ιωάννη Τσατσαρώνη