Πρόσκληση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα κληροδοτήματος Κων. Κατσέα