Πρόσκληση οικονομικής ενίσχυσης κληροδοτήματος Τηλ. Τζιβόγλου