Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου