Χορήγηση υποτροφιών κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου