Οικονομική ενίσχυση από τά έσοδα της Δωρεάς "Στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας-Καζαμία Τσέρνου"