ΕΚΜΣ - Επιλεγόμενο μάθημα «ΕΠ002 Το πρόσωπο του Ιησού και της Παρθένου Μαρίας στο Ισλάμ και τον Χριστιανισμό»