Ανακοίνωση προβλήματος στις δηλώσεις εαρινού εξαμήνου - Επικαιροποίηση