Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Α.Π.Θ. - Ανακοίνωση