Έναρξη μαθημάτων Λειτουργικής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - Καθηγητής κ. Σκαλτσής