Διαδικτυακή υποστήριξη της υποψήφιας διδάκτορα κ. Μ. Μπασματζίδου