Ίδρυση Συλλόγου Μεταπτυχιακών Αποφοίτων και Φοιτητών Σημειωτικής Α.Π.Θ. "SemioLogos"

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Έχουμε την τιμή και την χαρά να σας ανακοινώσουμε την ίδρυση του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Αποφοίτων και Φοιτητών Σημειωτικής Α.Π.Θ. "SemioLogos".

Ο νεοϊδρυθείς Σύλλογος είναι γέννημα των αποφοίτων και των φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ. «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία». Σκοπός του Συλλόγου είναι πρωτίστως η προώθηση της επιστήμης της Σημειωτικής στο ευρύ κοινό και, παράλληλα η κάλυψη και οριοθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων και προοπτικών μας. Ως απόφοιτοι, φοιτητές και επαγγελματίες στον χώρο της Σημειωτικής, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας, επιδιώκουμε την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεών μας μέσω της συμμετοχής μας σε συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες, με την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και άλλων δραστηριοτήτων σε χώρους εντός και εκτός του Πανεπιστημίου.

Έτσι, καλούμε τους/τις απόφοιτους/ες, αλλά και τους φοιτητές και φοιτήτριες του Δ.Π.Μ.Σ. Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία του Α.Π.Θ. ή όσους και όσες έχουν παρακολουθήσει προγράμματα Σημειωτικής στο εσωτερικό (θερινά σχολεία Σημειωτικής ή άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπου διδάσκεται η Σημειωτική) ή στο εξωτερικό και θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στις εκδηλώσεις - δραστηριότητες του Συλλόγου να επικοινωνήσουν μαζί μας στο e-mail: semiologos.auth@gmail.com.

  • Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στη σελίδα του SemioLogos στο Facebook: 

SemioLogos-Σύλλογος Αποφοίτων και Φοιτητών Σημειωτικής ΑΠΘ

  • αλλά και στη σελίδα του μεταπτυχιακού:

ΔΠΜΣ Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

Με εκτίμηση, 

Η πρόεδρος, Λία Πετρίδου

και το ΔΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Αποφοίτων και Φοιτητών Σημειωτικής Α.Π.Θ.