Ανακοίνωση για τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Σεβασμιωτάτου κ. Νανάκη