Π.Μ.Σ. Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 

Έναρξη των αιτήσεων στο ΠΜΣ “Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων” για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.