Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυνντών των Τομέων του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

 

1) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022 (pdf)

2) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022 (pdf)

3) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Δογματικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022 (pdf)

4) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022 (pdf)

5) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022