Σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022 (έκδοση Κ.Υ.Α.)