Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου “ASEM Youth Survey”

 

Όλοι οι συμμετέχοντες φοιτητές, που θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο έως τις 30 Ιουνίου 2021, θα λάβουν ως δώρο ένα βιβλίο για την ηγεσία με τίτλο «Learning from Life» από το Κέντρο Δημιουργικής Ηγεσίας, καθώς και θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρωση  για ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Trainer Essential Skills" από το System Staff College των Ηνωμένων Εθνών (UNSSC).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στο ηλεκτρονικό μήνυμα που ακολουθεί. Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον συντονιστή του ASEM Youth Report, Mr Álvaro González Pérez (asefyls@asef.org).

 

 

What are the opportunities & barriers of youth leadership in Asia & Europe?

 

Take a coffee/tea & 5 minutes to share your views & experiences

in the ASEM Youth Survey!

The outcomes will shape the ASEM Youth Report and be presented by young people to Asian & European Heads of States and Governments at the 13th ASEM Summit (ASEM13) held in November 2021 in Cambodia.

 

Who
Youth aged 18-30 

from 51 Asian & European countries (ASEM countries)

Deadline
Wednesday, 30 June 2021 at 23:59 UTC

 

All respondents of the Survey will

 

·       Get a guidebook on Leadership “Learning from Life” by the Center for Creative Leadership

·       Have the opportunity to participate in a lucky draw and receive a fully-funded "Trainer Essential Skills" course from the United Nations System Staff College (UNSSC).

 

The ASEM Youth Report is a collaboration between the Asia-Europe Foundation (ASEF) and the Center for Creative Leadership (CCL).

 

FILL IN THE SURVEY