ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, για την ανάδειξη εκπροσώπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, για την ανάδειξη εκπροσώπου

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας κ. Νικόλαος Μαγγιώρος προκήρυξε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στη συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας

α) για το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ΕΔΙΠ

β) για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) 

γ) για το Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

 

Οι εκλογές θα γίνουν στις 30 Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στις συνημμένες προκηρύξεις, που συνοδεύονται και από την αίτηση υποψηφιότητας.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου - με τον αναπληρωτή του - των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Π.Θ. στη Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας.

Σχετική Αίτηση (Ε.Ε.Π.)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου - με τον αναπληρωτή του - των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Π.Θ. στη Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας.

Σχετική Αίτηση (Ε.Τ.Ε.Π.)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου - με τον αναπληρωτή του - των μελών του  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) του Α.Π.Θ. στη Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας.

Σχετική Αίτηση (Ε.Δ.Ι.Π.)