Διαδικτυακή υποστήριξη της υποψήφιας διδάκτορα κ. Α. Μπατσιόλα