Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ