Εγγραφές πρωτοετών στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων