Ανακοίνωση των εισακτέων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία»