Παρουσίαση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει το Α.Π.Θ.

 

Μπορείτε να δείτε βίντεο με τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το Α.Π.Θ. στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/news/2021-09-28/5251