Παράταση ημερομηνίας Δηλώσεως Μαθημάτων

 

 

Ανακοινώνεται ότι η Δήλωση μαθημάτων του ΠΠΣ παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.