Νέα παράταση της προκήρυξης για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών -τριων στο ΔΠΜΣ Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη