Έναρξη υποχρεωτικού μαθήματος Α΄ εξαμήνου (109) " Εκκλησιαστική Ιστορία Ι"

Έναρξη υποχρεωτικού μαθήματος Α΄ εξαμήνου (109) "Εκκλησιαστική Ιστορία Ι"  

 

Ειδοποιούνται οι επιτυχόντες στο Τμήμα Θεολογίας, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται η εγγραφή τους, ότι οι παραδόσεις του υποχρεωτικού μαθήματος Α΄ εξαμήνου (109) " Εκκλησιαστική Ιστορία Ι" αρχίζουν την Δευτέρα, 11.10.2021, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα: 10/00-13.00, αμφ. Β΄ (2ος όροφος).