Ενημέρωση για την εκπαιδευτική διαδικασία και τα μέτρα προστασίας λόγω Covid 19