Νανάκης Ανδρέας, Μητρ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996947
Fax: 
2310-996947
Τομέας: 
Τομέας Β: Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΕΚ διορισμού : 236/16-10-2002, ΝΠΔΔ

O Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέας Νανάκης είναι Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ.. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου και των Tμημάτων Ιστορίας και Θεολογίας του Α.Π.Θ. . Κυριότερες δημοσιεύσεις του είναι: 1. "Η χηρεία του Οικουμενικού θρόνου και η εκλογή του Μελετίου Μεταξάκη (1918—1929)", διδακτορική διατριβή, Παράρτημα 5, Α΄ τόμου της Επετηρίδας του Τμήματος Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1991, 2. Το επισκοπικό ζήτημα (1880-1882) και η Εκκλησία της Κρήτης, Κατερίνη 1992, 3. Εκκλησία-Γένος- Ελληνισμός, Κατερίνη 1993, 4. Το μητροπολιτικό ζήτημα και η εκκλησιαστική οργάνωση της Κρήτης (1897-1900), Κατερίνη 1995, 5. Εκκλησιαστικά Κρήτης (19ος-20ος αιώνας), Θεσσαλονίκη 1997, 6. Η Εκκλησία της Κρήτης στην επανάσταση του 1897-98. Από την εθναρχική στην εθνική συνείδηση, Θεσσαλονίκη 1998, 7. Οικουμενικού Πατριαρχείου Νεώτερα Ιστορικά, τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 2000, 8. Εκκλησία Εθναρχούσα και Εθνική: Μέσα από τη Σύναξη των Πρεσβυτέρων και τον Ιερό Σύνδεσμο της Εκκλησίας της Ελλάδος (1870-1922), Θεσσαλονίκη 2002, 9. Οικουμενικού Πατριαρχείου Νεώτερα Ιστορικά, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη 2004, 10. Η Εκκλησία και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, Θεσσαλονίκη 2008, 11. Μικρά Ασία: Προσφυγικά Ατελεύτητα, Θεσσαλονίκη 2012, 12. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία: Από το Γένος και την Εθναρχία στο Έθνος, Θεσσαλονίκη 2013. Δημοσίευσε άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους, ενώ κάνει ανακοινώσεις σε συνέδρια. Διετέλεσε πρώτος Σχολάρχης και είναι από το 2006 πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.

Ώρες Συνεργασίας: Τετάρτη 17.00 -  18.00 και Πέμπτη 10.00-11.00 - Γραφείο 319-320, 3oς όροφος.
 

Τηλέφωνο Σπιτιού: 
2310-205701