Βαλαής Διονύσιος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-997480
Τομέας: 
Τομέας Β: Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο  :  ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΕΚ διορισμού: 
308/17-03-2020, Γ
 

Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο γνωστικό πεδίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Φοίτησε στη Θεολογική και στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και έλαβε το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στα εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ζητήματα του Ελληνισμού κατά την Οθωμανική περίοδο.

Σημαντικότερα έργα του: (1994) Η θρησκευτική διάσταση στη ζωή και το έργο του Γιάννη Μακρυγιάννη, Κατερίνη: Τέρτιος. (2005) Πτυχές από την πνευματική κίνηση στον υπόδουλο και τον παροικιακό Ελληνισμό (18ος-19ος αι.), Θεσσαλονίκη: Πουρναράς. (2006) Συμβολή στην Ιστορία των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τον 17ο αιώνα (Αγχιάλου, Ίμβρου, Μελενίκου, Σωζοπόλεως), Θεσσαλονίκη: Πουρναράς. (2006) Ανάλεκτα από τη χειρόγραφη παράδοση του Ελληνισμού (17ος-19ος αι.), Θεσσαλονίκη: Πουρναράς. (2009) Η πατριαρχία του Θεοδοσίου Β΄ (1769-1773. Συμβολή στη μελέτη της θεσμικής λειτουργίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς. (2011) [σε συνεργασία με τον Καθηγητή Β. Κουκουσά] Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, τ. 1-2, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης. (2014) Εκκλησιαστικά Ανάλεκτα (15ος-20ός αι.) Θεσσαλονίκη. (2017) Εκκλησιαστική Ιστορία: Ζητήματα της β΄ Χιλιετίας, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης. (2018) Εκκλησία και σχολική παιδεία επί τη βάσει πατριαρχικών και συνοδικών εγγράφων της περιόδου 1593-1821, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης. (2019) Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας: Το ζήτημα της μοναστηριακής περιουσίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης.

Ημέρα συνεργασίας: Τρίτη, ώρες 11:30-13:00, γραφείο 339