Ιωαννίδης Φώτιος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996990
Fax: 
2310-996990
Θέση: 
Τομέας: 
Τομέας Β: Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ
ΦΕΚ διορισμού : 896/17-07-2014, Γ

Ο Φώτιος Ιωαννίδης είναι  Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Φοίτησε στο ΑΠΘ, στο Ινστιτούτο San Nicola του Μπάρι, στο Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της Ρώμης και στο Πατρολογικό Ινστιτούτο Augustinianum. Ασχολείται κυρίως με τη λατινική χριστιανική γραμματεία και τη διερεύνηση των σχέσεων της ανατολικής με τη δυτική πνευματικότητα. Διδάσκει: Εκκλησιαστική Γραμματολογία με έμφαση στους Λατίνους Πατέρες. Είναι μέλος της Εταιρείας Οικουμενικών Μελετών, της Διεθνούς Πατρολογικής Εταιρείας, της Societas Sancti Nicolai και της Società Internazionale per lo studio del Medioevo Latino. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας του Αγίου Αμβροσίου της Αμβροσιανής Βιβλιοθήκης του Μιλάνου. Από το έτος 2011 είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας. Έλαβε μέρος ως εισηγητής σε πολλά διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυριότερες δημοσιεύσεις του: Επιδράσεις του μοναχισμού της Ανατολής στον Κανόνα του οσίου Βενεδίκτου, έκδ. Επέκταση, Κατερίνη 1995• Αμβρόσιος Μεδιολάνων, Περί Μετανοίας (De Paenitentia). Εισαγωγή - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια, έκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2004• Αυγουστίνος Ιππώνος, Ομιλίες για τη Μετάνοια. Εισαγωγή - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια, έκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008• Πτυχές της Ορθόδοξης δυτικής εμπειρίας. Θεολογία - Γραμματεία - Πνευματικότητα, Πατερικά και Αγιολογικά Κείμενα και Μελέτες II, έκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010.
 

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές, Χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2019-2020:  Δευτέρα 16:30-18:00, Πέμπτη 10:00-11:30  - Γραφείο 323-324, 3ος όροφος.