Κόλτσιου-Νικήτα Άννα

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-997112
Θέση: 
Τομέας: 
Τομέας Α: Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΦΕΚ διορισμού
: 1005/30-07-2014, Γ

Η Άννα Κόλτσιου-Νικήτα είναι  Καθηγήτρια των Αρχαίων Ελληνικών στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ (ΦΕΚ 112/18-2-2010 τΓ), όπου διδάσκει γλώσσα και μετάφραση των Βιβλικών και Πατερικών κειμένων και παλαιογραφία. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη της χειρόγραφης παράδοσης και την κριτική έκδοση καθώς επίσης και τη γλώσσα (Ελληνική και Λατινική) και μετάφραση  των κειμένων της χριστιανικής γραμματείας.
Είναι Διευθύντρια του Τομέα βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας καθώς και της Επιστημονικής Συνάντησης του Biblicum. Επίσης, είναι μέλος της Επιτροπής Σπουδών του Α.Π.Θ., του Δικτύου ΚΕΕΠ (Κειμενικής και Ερμηνευτικής Εκκλησιαστικής Παραδόσεως) της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. και της Εταιρίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων.
Κυριότερες δημοσιεύσεις:
I. Βιβλία:
• Δημητρίου Κυδώνη, Μετάφραση του ψευδοαυγουστινείου Soliloquia,  Αθήναι  2005
• Φουλγεντίου, Προς Πέτρον περί πίστεως,  Θεσσαλονίκη 1999
• Το κύρος των Πατέρων της Εκκλησίας. Μια ανέκδοτη επιστολική πραγματεία, Θεσσαλονίκη 2000
• Γλωσσικές απόψεις και όψεις στα κείμενα των Καππαδοκών Πατέρων, Θεσσαλονίκη 2005
• Μεταφραστικά ζητήματα της ελληνόφωνης και λατινόφωνης χριστιανικής γραμματείας,  Θεσσαλονίκη 2009.
II. Άρθρα:
«Ο ρόλος της μετάφρασης και των ερμηνέων στο θεολογικό διάλογο ελληνόφωνης Ανατολής και λατινόφωνης Δύσης», στο Φιλία και Κοινωνία,  Θεσσαλονίκη 2008, 300-323,
“San Giovanni Crisostomo e l’ Occidente: Le traduzioni latine delle sue opere”, στο L. Bianchi, San Giovanni Crisostomo ponte tra Oriente e Occidente, Padova 2009, 115-136,
"Traduzione di opere di s. Agostino in greco. Motivi e finalita”, στο L. Bianchi, Sant' Agostino nella tradizione cristiana occidentale e rientale, Padova 2011, 245-259,
«Τα “όρια” μιας αγιολογικής μετάφρασης: Διαπιστώσεις με αφορμή τις λατινικές μεταφράσεις του Μαρτυρίου και των Θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου κατά τον Μεσαίωνα», στο Εις Μαρτύριον τοις Έθνεσι,  Θεσσαλονίκη 2011, 337-367,
«Η γλώσσα της χριστιανικής γραμματείας», στο Ιστορία της Ορθοδοξίας, τ. 2, Αθήνα 2009, 452-540,
«Το εγκώμιο  του Αγίου Δημητρίου από τον Νικηφόρο Γρηγορά και το  γραμματολογικό του υπόβαθρο»,  στο ΣΥΝΘΕΣΙΣ, τ.1, τευχ.1, 2012, 17-33,
«Η συμβολή της προχριστιανικής λογοτεχνίας στην αποδόμηση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας», στο Παύλεια θεολογία και σύγχρονη ειδωλολατρία. Βέροια 2006, 161-177,
«Το ‘Κάτοπτρον επισκόπου’ στις ποιμαντικές επιστολές και το γραμματειακό του πλαίσιο», στο Η πνευματική παρακαταθήκη του Αποστόλου Παύλου. Ποιμαντικές επιστολές, Θεσσαλονίκη 2004, 241-264.

Ώρες Συνεργασίας, Χειμερινό εξάμηνο  Ακαδ. έτους 2019-2010: Τετάρτη 11.00-12.00 και Πέμπτη 10.00-11.00 Γραφείο 345.

Τηλέφωνο Σπιτιού: 
2311-251051